HomeCercetareProiectul VRSB

Proiectul VRSB

 

Reguli de vot și comportament strategic. Experimente de teren și de laborator în contextul român.

 

Finanțat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) prin Planul Național II, programul Idei, subprogramul Proiecte de cercetare exploratorie PN-II-ID-PCE-2011-3-0746 (contract de finanțare nr. 131/31.10.2011)

 

Implementat de Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Facultatea de Științe Politice, Director de proiect Prof. Univ. Dr. Adrian Miroiu

Perioada de implementare: 60 de luni (31 Octombrie 2011 – 30 Octombrie 2016)

 

Descriere:

Scopul acestui proiect este studiul impactului pe care diverse reguli de vot, intre care sistemul electoral mixt romanesc introdus în 2008, regula pluralitatii sau votul prin aprobare, il au asupra comportamentului actorilor implicati in competitia electorala : candidati, partide si votanti. Pentru realizarea scopului propus se vor utiliza mai multe metode si designuri de cercetare. Astfel, primul an este dedicat experimentelor de teren, alegerile locale si generale din Romania din anul 2012 oferind contextul perfect in vederea realizarii acestora. Al doilea an de implementare este dedicat experimentelor de laborator, in care se urmareste studierea regulilor de vot din cadrul proiectului in mediul controlat oferit de laboratorului.  In sfarsit, al treilea an de implementare este dedicat simularilor computerizate, care sa aprofundeze rezultatele obtinute de pe teren si din laborator si sa studieze efectele acestora in timp.

 

Echipa:

Prof.univ.dr. Adrian MIROIU –Director de proiect

Dr. Dana Irina IONITA –asistenta de cercetare

Drd. Mirela VLASCEANU –asistenta de cercetare

Dr. Andra Maria ROESCU –asistenta de cercetare

Dr. Gabriel Alexandru VÎIU - asistent de cercetare

 

Obiective:

Obiectivul general al proiectului este studierea impactului regulilor de vot alternative asupra comportamentului votanților și a candidaților în contextul alegerilor electorale din România

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS1: Studierea impactului asupra comportamentului votanților a regulilor de vot existente – pluralitară, majoritară cu 2 tururi de scrutin și proporțională – asupra votului de aprobare și a regulii lui Borda în contextul alegerilor locale și generale din România 2012, prin realizarea unor experimente de teren.

OS2: Testarea exactității rezultatelor de teren în laborator prin realizarea de experimente și simulări computerizate.

OS3: Formularea unor concluzii generale privind modelele teoretice actuale asupra comportamentului de vot și aplicabilitatea lor în contextul unor situații specifice. 

 

Activități și rezultate:

 

Etapa

Obiectiv

Activități

Rezultate

2011 – 2012

OS1

Proiectarea si realizarea unui experiment de teren pilot in timpul alegerilor locale din iunie 2012 din Romania

Un experiment de teren organizat în timpul alegerilor locale din iunie 2012 în România

O bază de date cu rezulatele obținute în urma primului experiment de teren

Un experiment de teren organizat în timpul alegerilor generale din decembrie 2012 în România

Un experiment de laborator organizat cu participarea studenților din SNSPA

O bază de date cu rezultatele obținute în urma experimentului de laborator

1 articol ISI publicat

1 articol acceptat spre publicare într-o revistă indexată BDI

7 lucrări prezentate la conferințe internaționale

4 participări la training-uri / școli de vară

2 rapoarte științifice anuale realizate

Proiectarea si realizarea unui experiment de teren in timpul alegerilor generale din decembrie 2012 din Romania

OS2

Proiectarea si realizarea unor experimentele de laborator

OS3

Redactarea unor lucrări științificce

Participarea membrilor echipei de cercetare la conferinte nationale si internationale

Participarea membrilor echipei de cercetare la scoli de vara si traininguri cu privire la metoda experimentala, metode statistice de analiza a datelor empirice, precum si la utilizarea simularilor computerizate in stiintele sociale

Redactarea unor rapoarte științice anuale

2013

OS1

Proiectarea si realizarea unui experiment de teren in timpul alegerilor generale din decembrie 2012 din Romania

O bază de date cu rezulatele obținute în urma experimentului  de teren din decembrie 2012

Un experiment de laborator replicat cu participarea studenților din cadrul Universității Transilania din Brașov

O bază de date cu rezultatele obținute în urma experimentului de laborator

2 articole publicate în reviste indexate BDI

2 capitole în volume colective publicate

1 lucrare prezentată la o conferință internațională

1 raport științific anual realizat

OS2

Proiectarea si realizarea unor experimentele de laborator

OS3

Redactarea unor lucrări științificce

Redactarea unor rapoarte științice anuale

2014

OS1

Proiectarea si realizarea unui experiment de teren in timpul alegerilor parțiale din mai 2014 din Romania

Un experiment de teren replicat

O bază de date cu rezulatele obținute în urma experimentului  de teren din mai 2014

2 lucrări prezentate la conferințe internaționale

1 articol (letter for the editor) ISI publicat

3 articole transmise spre publicare în reviste indexate BDI

2 capitole în volume colective publicate

1 raport științific anual realizat

OS3

Redactarea unor lucrări științificce

Participarea membrilor echipei de cercetare la conferinte nationale si internationale

Redactarea unor rapoarte științice anuale

2015

OS2

Realizarea unei serii de simulări computerizate

O metodologie privind simulările computerizate realizată

O serie de simulări computerizate realizată

3 lucrări prezentate la conferințe internaționale

1 capitol într-un volum colectiv publicat

1 articol în evaluare într-o revistă ISI

Un volum draft cu toate rezultatele experimentale realizat

1 raport științific anual realizat

OS3

Redactarea unor lucrări științifice

Participarea membrilor echipei de cercetare la conferinte nationale si internationale

Redactarea unor rapoarte științice anuale

2016

OS1

Proiectarea si realizarea unui experiment de teren in timpul alegerilor locale din iunie 2016 din Romania

Un experiment de teren replicat

O bază de date cu rezulatele obținute în urma experimentului  de teren din iunie 2016

   2 articole ISI publicate

   O lucrare prezentată la o conferință internațională

   4 participări la training-uri / școli de vară

   

OS3

Redactarea unor lucrări științifice

Participarea membrilor echipei de cercetare la conferinte nationale si internationale

Participarea membrilor echipei de cercetare la scoli de vara si traininguri cu privire la metoda experimentala, metode statistice de analiza a datelor empirice, precum si la utilizarea simularilor computerizate in stiintele sociale

Redactarea unor rapoarte științice anuale

 1 raport științific pentru tot parcursul proiectului realizat

 

Rezultate:

Lucrări prezentate și publicate în cadrul proiectului

 

Lucrări prezentate la conferințe naționale și internaționale:

1.       Andra-Maria ROESCU, Adrian MIROIU, Dana Irina IONIȚĂ, Mirela VLĂSCEANU - Candidate behavior under the 2008 Romanian electoral system. Evidence from the lab lucrare prezentată de Andra-Maria ROESCU și Mirela VLĂSCEANU la „5th Annual NYU-CESS Experimental Political Science Workshop” , New York, Statele Unite ale Americii, în perioada 1-5.03.2012.

2.        Andra-Maria ROESCU - Consequences of the 2008 Romanian electoral reform: candidates, parties and mechanical effects of the new electoral system, lucrare prezentată la  a POLITICAL THEORIES AND ELECTORAL PRACTICES IN A CHANGING WORLD, organizată de Universitatea din Oradea în data de 25.05.2012

3.       Dana Irina IONIȚĂ - Electoral rules and coalition formation in Central and Eastern Europe lucrare prezentată la conferința POLITICAL THEORIES AND ELECTORAL PRACTICES IN A CHANGING WORLD, organizată de Universitatea din Oradea în data de 25.05.2012

4.       Andra-Maria ROESCU, Adrian MIROIU  - Constraints and implications of a multilevel electoral system. Evidence from Romania lucrare prezentată  la „2nd Annual General Conference of the European Political Science Association” de Andra Maria ROESCU în Berlin, Germania în perioada 21-23.06.2012

5.       Andra-Maria ROESCU, Adrian MIROIU - The Effects of the new Romanian Electoral System on the Electoral Behavior of the candidates lucrare prezentată de drd. Andra-Maria ROESCU la  „XXI World Congress of Political Science” organizat de International Political Science Association, în Madrid Spania, în perioada 9-12.07.2012

6.        Dana Irina IONIȚĂ - Coalition Formation at the Regional Level in Romania lucrare prezentată la „XXI World Congress of Political Science” organizat de International Political Science Association, în Madrid Spania, în perioada 9-12.07.2012

7.        Adrian MIROIU - CHOOSING A COMMITTEE WITH A NON-FIXED SIZE  lucrare prezentată  la „11th Meeting of Society for Social Choice and Welfare, 2012”, în New Delhi, India, în perioada 15 – 21.08.2012.

8.       Andra-Maria ROESCU – Psychological effects of different voting rules. Evidence from Romania lucrare prezentată la  „3rd Annual General Conference of the European Political Science Association”, Barcelona, Spania, 20 – 22 Iunie 2013

 Adrian MIROIU, The Majority Rule In A Three-Valued Logic Framework, lucrare prezentată la  The 12th Meeting of the Society for Social Choice and Welfare, organizată în Boston SUA, în perioada 18-21 iunie 2014. 

 Andra-Maria ROESCU, The psychological and mechanical effects of voting rules. Evidence from the Romanian parliamentary elections lucare prezentată la  The 12th Meeting of the Society for Social Choice and Welfare, organizată în Boston SUA, în perioada 18-21 iunie 2014. 

 

Gabriel-Alexandru Vîiu, Adrian Miroiu, Rank reversal in university league tables: a social choice approach, lucrare prezentată la Joint Conference on “Logic, Game Theory, and Social Choice 8” and “The 8th Pan-Pacific Conference on Game Theory”, Taipei, Taiwan, 16-24 mai 2015

 

Adrian Miroiu, Individuals, individual concepts and social choice, lucrare prezentata la Joint Conference on “Logic, Game Theory, and Social Choice 8” and “The 8th Pan-Pacific Conference on Game Theory”, Taipei, Taiwan, 16-24 mai 2015 (coautor cu Mircea Dumitru)

 

Gabriel-Alexandru Vîiu, Adrian Miroiu, Research-driven classification and ranking in higher education: An empirical appraisal of a Romanian policy experience lucrare prezentata la 15th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference, Istanbul, Turkey,  26 iunie –  4 iulie 2015, publicata in  Salah, A.A., Tonta,Y., Salah, A.A.A., Sugimoto, C., Al, U. (Editori): Proceedings of ISSI 2015 Istanbul (2015), Istanbul: Boğaziçi University Printhouse (ISBN 978-975-518-381-7), pp. 622–633 (coautori cu Mihai Păunescu)

Adrian MIROIU - ARISTOTLE’S SOCIAL CHOICE FUNCTIONlucrare prezentată  la „ The 13th Meeting of the Society for Social Choice and Welfare”, în Lund, Suedia, în perioada 26.06 – 02.07.2016.

 

Lucrări publicate:

 

1.       Andra-Maria ROESCU, 2012, STUDYING CAUSAL INFERENCE IN POLITICAL SCIENCE. THE CASE OF EXPERIMENTS,  în Analele Universitatii Oradea, Seria RISE, pag. 98-112.

2.       Adrian MIROIU, Axiomatizing the Hirsch Index: Quantity and Quality Disjoined în „Journal of Infometrics” vol. 7 (2013)10-15

3.       Adrian MIROIU, 2013, Responsiveness axioms and the majority rule, în „Economics Bulletin”, vol. 33, no. 1, pag 740-746.

 1.       Andra-Maria ROESCU- Competiția intra și interpartinică în alegerile parlamentare din 2008 și 2012 din România, în Adrian MIROIU, Șerban CERKEZ (coord.) Competiția politică în România, ed. Polirom, Iași.

2.       Dana Irina IONIȚĂ - Formarea guvernelor minoritare în Europa Centrală și de Est, în Adrian MIROIU, Șerban CERKEZ (coord.) Competiția politică în România, ed. Polirom, Iași.

      Adrian MIROIU, How Many Athletes Qualified for the London Olympic Games?, în Journal of the Association for Information Science and Technology, 65  (2014), p. 1728, factor de impact 2.230

Miroiu, Adrian (coautor) Many-Valued Logic and Social Choice Theory: the Case of the Majority Rule, în Pârvu, I. et al.  (eds.), Romanian Studies in Philosophy of Science, Springer, Dordrecht, 2015

Adrian Miroiu, Mihai Păunescu, Gabriel-Alexandru Vîiu: „Ranking Romanian academic departments in three fields of study using the g-index” in Quality in Higher Education, 21(2), 2015, pag. 189-212, DOI: 10.1080/13538322.2015.1051794

Adrian Miroiu,2015, „Despre rolul experimentelor în științele sociale. Cazul științei politice”, in Flonta, M. et al. (eds.) Filosofia științelor umane. In memoriam Mihail Radu Solcan, University of Bucharest Publishing House, Bucharest, 2015, ISBN  978-606-16-0612-2. 

Adrian Miroiu, Introducere, in Miroiu, Adrian and Iris Patricia Golopența, (coord.), 2015,  Acțiune colectivă și bunuri comune în societatea românească,  Iași, Polirom. 

Gabriel-Alexandru Vîiu , A theoretical evaluation of Hirsch-type bibliometric indicators confronted with extreme self-citation , Journal of Informetrics, 10/2 (2016), pp. 552–566.

Gabriel-Alexandru Vîiu, Mihai Păunescu, Adrian Miroiu  Research-driven classification and ranking in higher education: An empirical appraisal of a Romanian policy experience , Scientometrics, 107/2 (2016), pp. 785– 805.

  

Free business joomla templates