HomePublicatii

Publicatii

 

 

2015

Cărți:

 

Miroiu, Adrian și Iris Patricia Golopența, (coord.) Acțiune colectivă și bunuri comune în societatea românească, Iași, Polirom

                                                                  

                                                                                                                                   Cuprins

                                                                                                                                Introducere

 

Miroiu, Adrian și Bogdan Florian, Universitatea românească azi, București, Tritonic.

                                                                                            Coperta Universitatea Romaneasca Azi

Cuprins 

Capitolul 1 - Dupa 20 de ani

 

Ungureanu Mihai, Alexandru Volacu si Andra Roescu, Alegere Rationala si Comportament Electoral, Bucuresti, Tritonic

Articole:

Miroiu, Adrian Mihai Păunescu, Gabriel-Alexandru Vîiu Ranking Romanian academic departments in three fields of study using the g-index in Quality in Higher Education, 2015, DOI: 10.1080/13538322.2015.1051794

 

Capitole în volume colective:

Vîiu, Gabriel Alexandru și Adrian Miroiu The Quest for Quality in Higher Education - Is there any place left for equity and access?, în Curaj, Adrian, Ligia Deca, Eva Egron-Polak și Jamil Salmi (Eds.) Higher Education Reforms in Romania. Between the Bologna Process and National Challenges, Springer, Dordrecht, 2015

Miroiu, Adrian (coautor) Are Talents Wisely Spent? The Case of Student Subsidies in Romanian Higher Education, în Curaj, Adrian, Ligia Deca, Eva Egron-Polak și Jamil Salmi (Eds.) Higher Education Reforms in Romania. Between the Bologna Process and National Challenges, Springer, Dordrecht, 2015

Păunescu, Mihai (coautor) The Role of Impact Evaluation in Evidence-Based HE Policy Making: The Contribution of Transparency Tools, în Curaj, Adrian, Ligia Deca, Eva Egron-Polak și Jamil Salmi (Eds.) Higher Education Reforms in Romania. Between the Bologna Process and National Challenges, Springer, Dordrecht, 2015. 

Miroiu, Adrian (coautor) Many-Valued Logic and Social Choice Theory: the Case of the Majority Rule, în Pârvu, I. et al.  (eds.), Romanian Studies in Philosophy of Science, Springer, Dordrecht, 2015.

Vîiu, Gabriel Alexandru, Mihai Păunescu și Adrian Miroiu, Research-driven Classification and Ranking in Higher Education: An Empirical Appraisal of a Romanian Policy Experience în Proceedings of ISSIl 2015 Istambul - 15th Internationa Society of Scientometrics and Informetrics Conference, 29th June – 4th th July, pp. 622 – 633.

Miroiu, Adrian, Înainte de morală: mecanisme ale cooperării sociale, în M. Bălan, V. Mureșan (eds.) Etica în știință, religie  și politică, Editura Universității din București, 2015. 

Miroiu, Adrian, Despre rolul experimentelor în științele sociale .Cazul științei politice, în Flonta, M. Et al. (eds.) Filosofia științelor umane. In memoriam Mihail Radu Solcan, Editura Universității din București, București, 2015.

 

2014

Cărți:

Ioniță, Dana Irina, Formarea coalițiilor în Europa Centrală și de Est București, Tritonic.

                                                                                                Coperta Formarea coalitiilor in Europa Centrala si de Est

 Cuprins

Capitolul 2 - Modele de formare a coalițiilor

Articole:

Miroiu Adrian, How Many Athletes Qualified for the London Olympic Games?, în Journal of the Association for Information Science and Technology, 65  (2014), p. 1728,

Roescu, Andra, 2014, Preferences, voting rules, behaviour and outcomes. A field experiment on the local elections in Romania în Romanian Journal of Society and Politics, vol. 9, no. 1, pp. 7-29

Roescu, Andra (coautor) 2014, Economic models of voting: an empirical study on the electoral behavior in Romanian 2012 parliamentary elections, in Theoretical and Applied Economics 3(604): 63-74

 

Capitole în volume colective:

 

Vlăsceanu, MirelaThe Economics of Higher Education Financing: An application of the IAD Framework, în Ungureanu, Mihai Economic and Evolutionary Approaches in Social Sciences, Wolters Kluwer, 2014.

Miroiu Adrian, World-Indexed Sentences and Modalities, în Pârvu, Ilie (ed.), Bucharest School in Analytical Philosophy, Editura Universității din București, 2014.

Vlăsceanu, Mirela (coautor), Creşterea şi mărimea guvernământului, în Ungureanu, Mihai, (coord.) Instituţii, alegeri individuale şi acţiune colectivă, Iași, Polirom, 2014.

 Roescu, Andra, Modele spațiale ale competiției multipartidiste, în Ungureanu, Mihai, (coord.) Instituţii, alegeri individuale şi acţiune colectivă, Iași, Polirom, 2014.

  

2013

Cărți:

 

Miroiu, Adrian și Șerban Cerkez (coord.) Competiția politică în România, ed. Polirom, Iași, 2014.

                                                            

                                                                                        Cuprins

Capitolul 5 - Formarea guvernelor minoritare în Europa Centrală și de Est

 

 

Articole:

Miroiu, Adrian, 2013, Axiomatizing the Hirsch Index: Quantity and Quality Disjoined în Journal of Infometrics vol. 7, pp. 10-15.

Miroiu, Adrian, 2013, Responsiveness axioms and the majority rule, în Economics Bulletin, vol. 33, no. 1, pag 740-746.

Vîiu, Gabriel-Alexandru și Adrian Miroiu, Evaluarea cercetării universitare din România. Abordări metodologice alternative în Revista de Politica Ştiinței şi Scientometrie, 2/2 (2013), p. 89-107

Miroiu, Adrian și Gabriel-Alexandru Vîiu, Ierarhiile universitare și efectul de inversare în Revista de Politica Ştiinței şi Scientometrie, 2/4 (2013), p. 277-285

Miroiu, Adrian, Subfinanțarea învățământului  superior. O abordare  instituțională (coautor), în Quality Assurance Review, Vol. 5, Nr. 1-2, 2013, pp. 18-30.

Păunescu, Mihai (coautor) Ranking the Romanian Departments of Sociology. Comparative results of different evaluation methodologies, Quality Assurance Review, 5(1/2) (2013), pp. 5-17

Păunescu, Mihai,  Bureaucracy and Conformist Culture. Case Study: Quality Assurance in Higher Education, în Revista Reflecții Academice, No. 2, 2013.

Păunescu, Mihai, Students’ Attitudes Towards Technology-Enabled Learning: a Change in Learning Patterns? The Case of a Master’s Course in Political Science (2013) în European Journal of Open, Distance and e-Learning – Vol. 16 / No. 1.

 

Capitole în volume colective:

Roescu, Andra-Maria, Competiția intra și interpartinică în alegerile parlamentare din 2008 și 2012 din România, în Miroiu, Adrian și Șerban Cerkez (coord.) Competiția politică în România, ed. Polirom, Iași, 2013.

Ioniță, Dana Irina - Formarea guvernelor minoritare în Europa Centrală și de Est, în Miroiu, Adrian și Șerban Cerkez (coord.) Competiția politică în România, ed. Polirom, Iași, 2013.

Vlăsceanu, Mirela, Modelul actorilor cu putere de veto şi relaţiile instituţionale dintre partidele politice în administraţia locală, în Miroiu, Adrian și Șerban Cerkez (coord.) Competiția politică în România, ed. Polirom, Iași, 2013.

Miroiu, Adrian, Ethical attitudes toward the environment: the Romanian case. în S. Majima, V. Muresan (eds.), Applied Ethics: Perspectives from Romania, Hokkaido University Press, Hokkaido, 2013.

 

2012

Articole:

Roescu, Andra-Maria, 2012, Studying Causal Inference In Political Science. The Case Of Experiments,  în Analele Universitatii Oradea, International Relations and European Studies, pp. 98-112.

 

Vlăsceanu, Mirela, 2012, Impact of Quality-Based Funding in Romanian Higher Education: 1999-2000 în Analele Universitatii Oradea, International Relations and European Studies.

Ioniță, Dana Irina (co-autor) Strategic Voting at the Romanian 2008 Local Elections, în Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol. 3, No. 1 January 2012.

Vîiu, Gabriel-Alexandru, Mirela Vlăsceanu și Adrian Miroiu, Ranking Political Science Departments: The Case of Romania  in Quality Assurance Review, 4/2 (2012), p. 79-97

 

Capitole în volume colective:

Păunescu, Mihai (coautor) Internalizing quality assurance in higher education: challenges of transition in enhancing the institutional responsibility for quality în Peter Scott, Curaj, A., Vlasceanu L., Wilson, L. (editors), 2012, European Higher Education at the crossroads: between the Bologna Process and the national reforms, London

Miroiu, Adrian, Relating Quality and Funding: The Romanian Case (coautor), în A. Curaj et al. (eds.), European Higher Education at the Crossroads: Between the Bologna Process and National Reforms, Springer, Dordrecht, 2012, pp. 791 – 807.

 

Miroiu, Adrian, Experiments in Political Science. The case of the Voting Rules, în Weber, M., Dieks, D., Gonzalez, W. J., Hartman, S., Stadler, F., and Stöltzner, M. (eds), Probabilities, Laws, and Structures, Springer, Dordrecht, 2012.

Free business joomla templates